ارتباط با ستیا

اکثر کاربران اینترنتی محتوای مورد نیاز خود را از طریق موتور‌های جستجو پیدا می‌کنند. در این بین گوگل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اکثر کاربران اینترنتی در ایران از این موتور جستجو استفاده می‌کنند. با استفاده از تکنیک‌های سئو، یک شرکت می‌تواند محصولات و محتوای خود را به کاربران زیادی نمایش دهد که این به معنی تبلیغ از طریق سئو می‌باشد. استفاده از این نوع تبلیغ بسیار مفید است زیرا هزینه‌های تبلیغاتی یک شرکت را تا اندازه زیادی کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به اینکه اکثر انسان‌ها از اینترنت به عنوان یک منبع مهم و قابل اعتماد استفاده می‌کنند، تبلیغات از طریق سئو و موتور‌های جستجو باعث بازدید بیشتر نسبت به دیگر روش‌های تبلیغاتی می‌شود. تجربه نشان داده که جذب بازدید کننده از طریق گوگل باعث موفقیت تضیمن شده یک شرکت می‌شود.